Contact

I am a fashion photographer based in Warsaw, Poland.

I am ready to travel anywhere in the world, so do not hesitate to contact me!


instagram: www.instagram.com/helenabromboszcz

facebook: www.facebook.com/photographybyhelenabromboszcz

behance: www.behance.net/helenabromboszcz

e-mail: [email protected]

Berbezoons spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej Helena Bromboszcz spółka komandytowo-akcyjna), z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B, lokal A-51, 00-382, Warszawa, wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001034670, REGON: 52120570100000, NIP: 7011073816. Kapitał Zakładowy 25 000 zł (wpłacony w całości).