Contact

 

 

 

 

I am a fashion photographer based in Warsaw, Poland.

I am ready to travel anywhere in the world, so do not hesitate to contact me!


instagram: www.instagram.com/helenabromboszcz

facebook: www.facebook.com/photographybyhelenabromboszcz

behance: www.behance.net/helenabromboszcz

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje dla akcjonariuszy:
Brak nowych informacji

 

Helena Bromboszcz spółka komandytowo-akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B, lokal A-51, 00-382, Warszawa, wpisana do Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952370, NIP: 7011073816. Kapitał Zakładowy 70 000 zł (wpłacony w całości).